Lyže, snowboardy, horská kola, outdoorové vybavení

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád ACTIVE sport cz s.r.o. vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě.Přečtěte si prosím podrobné závazné informace.

Souhlas s reklamačním řádem

Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje objednatel podpisem faktury, kupní smlouvy, nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště.

Povinost kontroly

Objednatel je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme objednatel zásilku a neprodleně kontaktuje internetový obchod ACTIVE sport cz s.r.o.. Pokud objednatel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu - daňový doklad, je povinen ihned informovat internetový obchod ACTIVE sport cz s.r.o., pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Do záruční opravy bude přijato pouze zboží kopletní, s průvodní dokumentací a v originálním obalu. U software a audiopomůcek s požadavkem vrácení kupní ceny v zákonné lhůtě musí datový nosič v obalu s neporušenou pečetící známkou . Reklamace zásilek ACTIVE sport cz s.r.o. může být uplatněna pouze na adrese dodavatele:

ACTIVE sport cz s.r.o. Hradecká 159 Jaroměř 551 01

 

Do záruční opravy nebude přijato zejména zboží:

- poškozené živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné - s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci - mechanicky poškozené (roztržené, prořízlé, propálené atd.) - bez doložení původu nákupu - bez aktivačních a licenčních klíčů - poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží - zboží poškozené neodborným servisním zásahem

Reklamace, jak postupovat?

Naše firma se snaží být Vám zákazníkům pokud možno co nejblíže. Dobře víme z vlastních zkušeností, a zná to asi každý, jak nepříjemné je uplatňovat na nějaké zboží reklamaci. Pokud se už sle nějaký problém vyskytne, např. Vám nedošlo zboží úplně v pořádku, nebo se v průběhu užívání objevila nějaká vada, postupujte prosím podle instrukcí uvedených v pravé části této stránky. Usnadníte tak práci nám a Vaší reklamaci budeme moci vyřídit v co nejkratším možném termínu k Vaší spokojenosti.

Popis správně zaslané reklamace

Připravte si prosím daňový doklad, který Vám byl doručen spolu se zbožím. Zabalte vadné zboží do původního obalu a nezapomeňte přiložit kopii doručenky nebo jiného dokladu o tom, kdy Vám bylo zboží dodáno, dále pak podrobný popis vady výrobku, u software i aktivační a licenční klíče. Vadné zboží spolu s dokladem o koupi a popisem závady vložíte do bublinkové obálky, do horního levého rohu nezapomeňte uvést Vaší zpáteční adresu. Takto připravenou zásilku zašlete prosím doporučeně na naši výše uvedenou adresu.

Náklady na dopravu reklamace do sídla ACTIVE sport cz s.r.o. nese objednatel, stejně tak riziko a odpovědnost za poškození zásilky dopravou. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme zásilku pojistit. ACTIVE sport cz s.r.o.vyřídí Vaši reklamaci nepozději do 30 dnů.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. října 2008

Tyto podmínky vydává ACTIVE sport cz s.r.o. (Kontakty)